Jurist gezocht

Wijkraad de overlaet zoekt iemand die juridisch onderbouwd is, en zijn diensten op vrijwillige basis aan wil bieden, tegen onkostenvergoeding.

Lees meer…

AED Reanimatiecursus

De eerste AED/Reanimatie cursus van de katholieke EHBO uit Den Bosch  van zaterdag 20 oktober was een succes. Alle deelnemers waren geslaagd, na een 4 uur durende cursus waar de deelnemers natuurlijk zelf ook aan de slag konden met de poppen. We zitten voor de komende 4 zaterdagen al vol , maar  mensen

Lees meer…

Creatieve workshops november en december

Creatieve Workshop door Simone Li Woensdagavond 14 november  19.30 tot 21.00 Woensdagavond 12 december  19.30 tot 21.00 Voor het Kwartaaldiner is het verplicht je aan te melden, Creatieve Workshop , oa kaarten maken met knopen en aquarel.  In kb t veldje Voor de te volgen Workshops is het verplicht je

Lees meer…

Het Kwartaal/Kerstdiner

Wijkraad de Overlaet kwartaal diner is op zondag 16 december, om 17.30 in School de Overlaet waar we een aparte ruimte gebruiken. Kosten kerstdiner: gratis, voor een 3 gangen diner incl. drinken. Wilt u hierbij zijn, meld u dan aan op: info@wijkraaddeoverlaet.nl Voor de overige kwartaaldiners vragen wij 10 euro

Lees meer…

Stand van zaken bewonersavond

We zijn bezig de opmerkingen en vragen van de bewoners te groeperen, naast oude meldingen te leggen en te beoordelen.. Waar er nog onduidelijkheden zijn  nemen na 29 juli contact op met bewoners van de verschillende straten en borgen om ter plekke de situatie te bekijken. In september gaan we

Lees meer…

Illegaal bomen kappen

Het is de afgelopen tijd een aantal keer voorgekomen dat er in de houtwal aan de Karperborch illegaal bomen zijn gekapt en/of ziek gemaakt. Het is beleid van de gemeente om in deze situaties de bomen te vervangen. De houtwal maakt deel uit van de groenstructuur van de Overlaet. Bewoners

Lees meer…

Gezonde Route Rosmalen

Een aantal bewoners uit de Overlaet, zijn werkzaam als ondernemer en zijn deelnemer aan De Gezonde Route Rosmalen, een jaarlijkse activiteit waarmee zij, in de vorm van een open dag, willen presenteren aan het publiek. Het zijn allen Rosmalense ondernemers / professionals die zich bezig houden met het brede terrein

Lees meer…

Vrijwilligers gevraagd

De koffie ochtenden gaan momenteel niet meer door, omdat we daar geen vrijwilligers voor hebben. We gaan kijken naar een alternatief en alle ideeën zijn welkom. Daarom heeft de wijkraad vrijwilligers nodig voor activiteiten. Ben je geïnteresseerd, graag een mail naar, info@wijkraaddeoverlaet.nl

Lees meer…

Workshops na de Vakantie

Weer ’n leuke workshop. We gaan in september, na de vakantie weer verder. We hebben heel veel geleerd van Simone Li, die een zeer goede uitleg geeft. De wijkraad wil in september de workshops uitbreiden met 1 ochtend erbij. Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan.

Lees meer…