Basisondersteuning in de wijk

Het Buurtteam biedt basisondersteuning in de wijk. Wij maken ons sterk voor een omgeving
waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en voor een leefomgeving waar het prettig
wonen is. Dat willen wij bereiken samen met bewoners in de wijk! Het Buurtteam is een
samenwerking tussen Juvans, MEE en Welzijn Divers.

Waarvoor kunt u bij het Buurtteam terecht?
U kunt met allerlei vragen terecht bij het Buurtteam. Bijvoorbeeld met vragen op het gebied
van relaties, financiën, gezondheid of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Maar
ook als u iets wilt organiseren in uw buurt samen met andere bewoners, als u op zoek bent
naar vrijwilligerswerk of vragen hebt over mantelzorg. Samen met u kijkt de medewerker van
het Buurtteam wat er nodig is en wie u daarbij kan ondersteunen. Wij werken daarbij ook
nauw samen met andere organisaties in de wijk, zoals bijvoorbeeld het sociaal wijkteam, de
GGD of de basisschool.

Er zijn negen Buurtteams actief in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het Buurtteam werkt
vanuit verschillende locaties in de wijk, bijvoorbeeld vanuit een wijkplein,
gezondheidscentrum of vanuit een Brede Bossche School. In Rosmalen werken wij vanuit:
Wijkplein Rosmalen
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR Rosmalen
073 615 30 00
wijkplein.rosmalen@divers.nl

Wijkwerker
Zo zijn er wijkwerkers die bewoners stimuleren om samen activiteiten te ontwikkelen voor
henzelf en de buurt. Wijkwerkers signaleren ook eventuele problemen en bieden
ondersteuning bij het vinden van oplossingen. Daarbij betrekken ze de omgeving, wat kunnen
familieleden, vrienden, buren en andere bewoners doen? Ze kunnen bewoners ook in contact
brengen met andere organisaties in de buurt. Wijkwerkers bieden tijdelijke ondersteuning,
zodat bewoners daarna zelf verder kunnen. Voor het werkgebied Rosmalen, Groote Wielen,
Vinkel en Nuland kunt u terecht bij de onderstaande wijkwerkers.

Marleen Ars
Functie : Wijkwerker
E-mail : m.ars@divers.nl
Telefoon : 06 55 79 15 52

Sonja Boerman
Functie : Wijkwerker
E-mail : s.boerman@divers.nl
Telefoon : 06 21 59 68 25

Simon van den Biggelaar
Functie : Wijkwerker
E-mail : S.vandenBiggelaar@divers.nl
Telefoon : 06 55 32 24 73

Mart Mulder
Functie : Wijkwerker Vinkel en Nuland
E-mail : m.mulder@divers.nl
Telefoon : 06 21 59 48 08

Reacties zijn gesloten.