Opheffen parkeerterrein Rodenborchweg

In verband met de bouwplannen voor het nieuwe parochiecentrum voor de Parochie H. Maria is de huurovereenkomst voor het onderstaande omcirkelde parkeerterrein aan de Rodenborchweg met de gemeente opgezegd. Dit betekent dat wij als gemeente het terrein schoon op moeten leveren. Daarvoor gaan we in de 2e helft van juni de beplanting rooien en de bestrating weghalen. Vervolgens zal vanuit de parochie e.e.a. over genomen worden.

De toegang tot de verloskundige praktijk blijft gehandhaafd. Zij zijn reeds telefonisch geïnformeerd. Bezoeker/gebruikers van het parkeerterrein worden geïnformeerd door een vooraankondigingsbord bij de ingang van het parkeerterrein.

Wanneer er vragen zijn over de bouwplannen van het parochiecentrum verwijs ik u naar hun site www.mariajohannes.nl Daar zal te zijner tijd meer informatie op te vinden zijn. Voor vragen over de bouwplannen kunt u zich richten tot communicatiemaria@mariajohannes.nl

Reacties zijn gesloten.