Uitnodiging Inloopavond Ontwerpplan Raadhuisstraat

Uitnodiging voor de inloopavond van 17 juni voor het voorontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat-Hoogstraat (39 appartementen door Hoedemakers BV)

Bijgevoegd vind u tevens een uitnodiging voor de inloopavond in het kader van de inspraakperiode voor het voorontwerpbestemmingsplan voor deze ontwikkeling. Het betreft een inloopavond waar belanghebbenden en geïnteresseerden via panelen worden geïnformeerd over het plan (door Hoedemakers) en het voorontwerpbestemmingsplan (door gemeente). Dit in het kader van de inspraakperiode die vanaf 11 juni 6 weken loopt.

Reacties zijn gesloten.