De Hollandse Linde in de Overlaet

Locatie

Deze linde staat heel markant op een grasheuvel, midden in de  Overlaet. Van 1503 tot 1584 stond hier het kloostertje Annenborch. Verwoest op jonge leeftijd bij een beleg van Den Bosch. De Linde is geplant in de tweede helft van de 18e eeuw op een heuveltje met daaronder hoogstwaarschijnlijk de puinresten van het klooster. De linde is hol en van binnen helemaal zwartgeblakerd door verschillende branden die er in aangestoken zijn voor er een hek om heen geplaatst is.

Historie

Het klooster Annenborch werd in 1503 gesticht door ridder Jan Bax voor de orde van de kanunnikessen van de Heilige Augustinus uit Den Bosch. De plaatselijke kloosters kregen het zwaar te verduren in de 80-jarige oorlog. Om de gevaren te ontwijken is de orde terug gevlucht naar het ommuurde ‘s-Hertogenbosch. In 1584 werd het klooster dus geheel afgebrand en nooit meer herbouwd. De herinneringen aan de kloostertijden in Rosmalen herleven nu in de benaming van de straten in de wijk Overlaet. Op deze resten van Annenborch staat nu de Hollandse Linde.

In het verleden heeft de linde veel schade opgelopen door brandstichting maar nu staat zij er welvarend bij. De boom is hol en staat onderaan wat ingepakt door vlierstruiken. Opschonen van het terrein binnen het hek zou de contour van de boom beter doen uitkomen.

Deze boom heeft een stamomtrek, gemeten op 1,30 m hoogte, van 5,39 m (9 Aug 2011, Han van Meegeren). De hoogte meet ongeveer 14 m (metingsjaar onbekend, meetmethode onbekend, Bomenstichting). De boom is aangeplant geweest in 1800 en is bijgevolg precies 218 jaar oud (Han van Meegeren, 1 Oct 2011).

(Bron: http://www.bomenbieb.nl)

(Bron: https://www.monumentaltrees.com/nl/nld/noordbrabant/shertogenbosch/2759_wijkoverlaet/)