Duurzame polder update 23-12-2021

Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeenten Oss en ‘s-Hertogenbosch ondertekenden deze week een bestuursovereenkomst over de Duurzame Polder. Daarmee zetten de partijen zich ook de komende periode samen in voor het opwekken van duurzame energie in de Lithse, Geffense, Nulandse en Rosmalense polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch. Naar verwachting wordt vanaf komend voorjaar samen met de omgeving gewerkt aan de volgende stap: het ontwerpen van mogelijke landschapsinrichtingen.

Regionale Energiestrategie

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen samen in de polder ieder hun eigen resterende opgave voor grootschalige opwekking van energie invullen volgens de Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant. In het Osse deel met windmolens en in het Bossche deel met windmolens en zonnevelden. Met de RES geeft de regio invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Eerstvolgende stap is het inrichten van een gezamenlijke projectorganisatie die de plannen gaat uitwerken. De gemeenten hopen in het voorjaar van 2022 met bewoners en andere belanghebbenden te werken aan het toekomstbeeld van de polder binnen de gestelde kaders vanuit de gemeenteraden. Volgens rijksbeleid moeten de vergunningen voor windmolen- en zonneveld-initiatieven voor 2025 zijn verleend.

Bestuursovereenkomst

De bestuursovereenkomst is het vervolg op de eerdere besluiten van de beide gemeenteraden en van Gedeputeerde Staten over het eindrapport van de gezamenlijke Verkenning Duurzame Polder in de afgelopen jaren. De overeenkomst beschrijft de manier waarop de betrokken overheden in het vervolg gaan samenwerken en hoe de bevoegdheden zijn geregeld. De regie over de plan- en besluitvorming ligt bij beide gemeenten. Het rijk en de provincie dragen financieel bij en denken en werken mee.

Contact

Kijk voor meer informatie over de Duurzame polder op www.duurzamepolder.nl