Digipanel wordt Inwonerpanel

Het Digipanel bestaat 18 jaar
Het Digipanel is gestart in 2005 en bestaat inmiddels uit zo’n 8.000 leden. In de afgelopen jaren zijn er vragenlijsten ingevuld over verschillende onderwerpen, zoals FC Den Bosch, de afvalstoffendienst en energiebesparing. Wij waarderen het enorm dat zoveel inwoners hun mening geven. Dat helpt ons om de juiste keuzes te maken.

Inwonerpanel 
Binnenkort krijgt het Digipanel een andere naam: Inwonerpanel. Ook breiden we het uit. En we bieden inwoners die dat willen de mogelijkheid vragenlijsten op papier in te vullen of telefonisch mee te doen. Natuurlijk blijft de voor u vertrouwde, digitale deelname ook gewoon bestaan.

Brief voor alle huishoudens 
Binnenkort ontvangen alle huishoudens van de gemeente ’s-Hertogenbosch een brief met een uitnodiging om mee te doen aan het Inwonerpanel. Voor u verandert er niets. Als Digipanel-lid wordt u automatisch lid van het Inwonerpanel. U hoeft zich daar niet apart voor aan te melden. En blijft een paar keer per jaar een digitale vragenlijst ontvangen.

Meer informatie
Wilt u meer lezen over het Inwonerpanel? Of kent u mensen die ook lid willen worden? Op onze website kunnen zij binnenkort meer informatie lezen en zich aanmelden: www.s-hertogenbosch.nl/inwonerpanel.

Resultaten Digipanelonderzoeken

Eind 2022 en begin 2023 verstuurden we u diverse vragenlijsten over Uitgaan, Deelvervoer, de gemeentelijke dienstverlening van het GCC en meer recent een vragenlijst over Energiebesparing en de betaalbaarheid van de energiekosten.

De resultaten van een aantal vragenlijsten zijn inmiddels bekend. Hierbij stuur ik u in het kort de belangrijkste bevindingen.

Onderzoek veilig uitgaan in ’s-Hertogenbosch
Sinds de start van de coronapandemie waren horeca- en uitgaansgelegenheden met periodes gesloten en in andere periodes onder voorwaarden open. De beperkingen waren het grootst voor discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden. Sinds 25 februari 2022 is de horeca weer open. Toen de horeca- en uitgaansgelegenheden weer enkele maanden open waren, heeft de gemeente onderzoek gedaan naar het uitgaan in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Hierover hebben wij u een vragenlijst gestuurd. Met de vragenlijst onderzochten we de ervaringen van het uitgaanspubliek en van omwonenden van uitgaansgelegenheden. Ook is er gekeken naar de door de politie geregistreerde overlast en criminaliteit in het uitgaansgebied.

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van degenen die uitgaan en van de omwonenden van uitgaansgelegenheden zich wel eens onveilig voelen tijdens het uitgaan. Zowel het uitgaanspubliek als omwonenden voelen zich wel eens onveilig door grote groepen mensen of mensen onder invloed van alcohol/drugs.

Van de omwonenden van een uitgaansgelegenheid ervaart gemiddeld 40% wel eens overlast van uitgaansgelegenheden in hun buurt. Zij ervaren onder andere overlast van afval dat op straat wordt achtergelaten, geluidsoverlast of geschreeuw door uitgaanspubliek, wildplassers en dronken mensen op straat.

In vergelijking met 2019 zijn er in 2020 en 2021 minder geweldsmisdrijven in het uitgaansgebied door de politie geregistreerd. Met name op de uitgaansavonden waren er minder geweldsmisdrijven. In de eerste maanden dat de horeca weer open was, is het aantal geweldsmisdrijven op uitgaansavonden weer vergelijkbaar met voor corona.

Voor meer detail over het onderzoek naar Uitgaan zie het volledige rapport: Document

Onderzoek Deelvervoer
Over het onderzoek naar Deelvervoer en de campagne ‘Lekker onderweg is inmiddels een rapport verschenen. Samenvattend gaat deze campagne over hoe we de gemeente bereikbaar houden. Met fitte inwoners, frisse lucht en een aantrekkelijke leefomgeving. Om dit te bereiken stimuleren we slimme en duurzame mobiliteit op ieder vlak.

Een voorbeeld hiervan is het gebruik van deelvervoer, zoals deelscooters, deelfietsen en deelauto’s. In dit onderzoek gaan we in op de bekendheid van de campagne ‘Lekker onderweg’ en het gebruik van deelvervoer. Zie voor meer informatie het volledige rapport: Document

Onderzoek Dienstverlening GCC 
Voor meer informatie over het onderzoek naar de dienstverlening van het GCC van de gemeente zie het document.

Onderzoek Energiebesparing 
Het meest recente onderzoek naar de Energiebesparing en de betaalbaarheid van de energiekosten loopt nog. De resultaten zullen binnenkort bekend zijn, maar het onderwerp leeft sterk getuige de hoge respons op deze vragenlijst. Zo gauw de resultaten daarvan bekend zijn zullen we u daarvan op de hoogte stellen.