Gegevens Wijkraad

Via deze pagina kan contact opgenomen worden met diverse personen die binnen de wijk op de een of andere wijze actief zijn.

Voor eventuele opmerkingen of tekstuele onjuistheden kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze voorzitter of secretaris via

Mailadres: info@wijkraaddeoverlaet.nl

Onze Facebookpagina !

Rekeningnummer Wijkraad De Overlaet: NL 12 RABO 0184 5290 50

Links naar andere wijkraden :