Home – Wijkraad de Overlaet

 

Samen werken aan een Sterkere Buurt

De Nieuwe Visie van Wijkraad de Overlaet 

 

Onze visie is gebaseerd op eigen ervaringen, input van buurtbewoners, enquêtes, en de wijk en buurtmonitor. We willen graag inzetten op een groene, gezonde, en veilige wijk waar bewoners actief betrokken zijn, en waar ruimte is voor ontmoeting en recreatie.

De skatebaan was een prachtig voorbeeld van samenwerking van wijkraad en bewoners, waarbij ook de jeugd een grote rol heeft gespeeld.

Daarom hechten we veel waarde aan het ondersteunen en faciliteren van bewonersgroepen, dus ook de jeugd, die een actieve rol willen spelen in het beheer, behoud en verbeteren van de openbare ruimte. We streven naar een wijk met voldoende groene ruimtes die toegankelijk is voor alle bewoners. Openbaar groen heeft vele voordelen, zoals het bevorderen van biodiversiteit, het verminderen van hittestress, het verbeteren van de luchtkwaliteit, en het creëren van een aantrekkelijke leefomgeving.

We willen een gevarieerd groenlandschap realiseren, met een mix van bomen, struiken, bloemenperken, grasvelden en wandelpaden, in onze parken, waarbij we rekening houden met de lokale flora en fauna.

Onze woonwijk heeft wel last van sommige inheemse soorten zoals de grasaar en berenklauw, welke in het bijzonder gevaar kunnen op leveren voor onze honden en onze kinderen. Deze willen we graag bestrijden, door een goed en werkend snoeibeleid in te zetten, uiteraard in samenwerking met de gemeente.  Maar daarvoor is hier ook weer actieve betrokkenheid van bewoners noodzakelijk, want zonder jullie kunnen we dit niet!!!

Het verkeer zien we graag veilig en duurzaam, dat betekent dat we streven naar een goed netwerk van fietspaden en voetpaden, en willen we de verkeerssituatie en veiligheid verbeteren. We willen bewoners stimuleren om vaker de fiets te nemen en we willen de zichtbaarheid van voetgangers en fietsers vergroten. 

We geloven sterk in de kracht van bewonersparticipatie en willen bewonersgroepen in de Overlaet ondersteunen, adviseren en faciliteren. We moedigen bewoners aan om zich te organiseren en samen te werken aan initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. Dit kan ook gaan om het onderhouden van groenstroken, het organiseren van fiets en wandel groepen, promoten sporten in de buitenlucht, sport toestellen in de wijk, of het opzetten van buurtpreventie. 

De wijkraad kan bewonersgroepen in contact brengen met andere relevante organisaties en belanghebbenden, waardoor samenwerking en synergie kunnen ontstaan. Daarnaast hebben we vanuit de wijkraad een goed platvorm om publiciteit te zoeken, o.a. bruikbaar om draagvlak te creëren.

Verder kunnen we natuurlijk blijvend ondersteunen, adviseren en faciliteren, als dat nodig is. 

Heb je vragen over het bovenstaande stuur een mail naar info@wijkraaddeoverlaet.nl