Wijkinformatie

Een losse stoeptegel, rommel op straat, parkeeroverlast: waar kan ik als wijkbewoner naar toe om hier iets aan te doen? Hieronder een aantal praktische “loketten” voor bewoners van de Overlaet.

De BuitenBeter app
Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter. Je installeert deze app op je smartphone via de Appstore. Voor meer informatie kijk op http://www.buitenbeter.nl

Buurtbemiddeling
Wat is Buurtbemiddeling? Geluidsoverlast, rommel op straat of hinderlijk parkeren kan irritatie geven tussen bewoners. En in het slechtste geval zelfs uitlopen op ruzie. Om dat te voorkomen en bewoners zelf een oplossing te laten vinden, is het project Buurtbemiddeling opgezet. Dat gebeurt door het inschakelen van neutrale bemiddelaars, allemaal vrijwilligers. Zij krijgen een opleiding van Divers. Hiermee wordt voorkomen dat een conflict te ver oploopt en er allerlei instanties bij betrokken worden. Bewoners leren bovendien zelf met conflicten omgaan. Waar kunt u om bemiddeling vragen? Telefonisch of via e-mail bij: projectleider Gijs Houwen, Divers.

email: buurtbemiddeling@divers.nl
tel: 073-6124488

Parkeerpolitie
Bij klachten over parkeeroverlast kunt u contact opnemen met Stadstoezicht ‘s-Hertogenbosch. Stadstoezicht, contactpersoon voor Rosmalen is Daan vd Els.

tel: 073-6155565

Milieupolitie
Bij klachten over het dumpen van afval, verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval, klachten over loslopende honden of hondenpoep kunt u contact opnemen met de milieupolitie via het meldpunt openbare ruimte.

tel: 073-6155555

Straatmeubilair
Bij klachten over defecte lantaarnpalen, verkeerslichten, verkeerde bebording of andere klachten over verkeersmeubilair kunt u eveneens bellen met het meldpunt openbare ruimte.

tel: 073-6155555