Bijeenkomst Groen en Klimaatbestendig

Op 26 maart waren alle wijk-, bestuurs- en dorpsraden uitgenodigd voor een bijeenkomst over de uitvoering van het gemeentelijk beleid voor een groene en klimaatbestendige gemeente.

Hieronder vindt u een samenvatting van de avond en de ingebrachte punten.

 

Oproep:

 • Heeft u nog (meer) punten om mee te geven aan de gemeente voor het vergroenen, voor meer biodiversiteit en het aanpassen aan hitte, droogte en wateroverlast?
  Dit is het moment, aangezien we nu werken aan een nieuw uitvoeringsprogramma. Stuur u reactie voor half mei toe.

 

Verslag van de avond:

 • Wethouder Ralph Geers opende de avond over het belang van meer groen in onze gemeente.
 • Namens de gemeente gaf Kinie Lont een presentatie over de Gebiedspaspoorten Groen en Klimaatbestendig en de volgende stap (waar we nu mee bezig zijn): het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor natuur, groen en maatregelen om ons aan te passen aan een veranderend klimaat.
 • Vervolgens gingen we in groepjes in gesprek om ideeën op te halen voor het uitvoeringsprogramma. Dit deden we met behulp van de volgende vragen:
 • Wat wil je meegeven voor het uitvoeringsprogramma?
 • Welke buurten of gebieden hebben prioriteit?
 • Welke kansen zie je?
 • Welke goede voorbeelden of goede initiatieven ken je?
 • Wat wil of kan jouw organisatie hierin betekenen?
 • Wat heb je nodig (van de gemeente)?
 • Kunnen we hierin samenwerken? En hoe?

 

De volgende punten zijn ingebracht:

 • Van grote groenstructuren naar kleine groenstructuren.
 • Meer biodiversiteit in laanbomen
 • Riolering van regenwater laten afwateren naar ondergrond
 • Prioriteit voor binnenstad: samenwerken.
 • Citadel/Tuin der Lusten zonder licht ivm vleermuizen; eekhoornladders in kronen, over de weg.
 • Orthenbrug: water loopt niet weg, blijft op straat staan.
 • Hoofdbomenstructuur in centrum.
 • Doorgaande geveltuinenstrook.
 • Realisatie Zuid-Willemspark
 • Binnenterrein Paleiskwartier vergroenen
 • Avans nieuwbouw Onderwijsboulevard: Agora, groenvoorziening
 • Opdracht aan HAS-studenten: groenmeting nu Paleiskwartier, en welke mogelijkheden zien jullie nog in de wijk
 • Hoe bedrijven te enthousiasmeren om met hun pleinen iets te doen, bijv. bij RIVA.
 • Goed voorbeeld Nuland: tuintjes in openbaar gebied in eigen beheer inwoners.
 • Welke prioriteit ligt er in Nuland?
 • Dorpsraad Nuland biedt aan om samen de schouders eronder te zetten.
 • Uitvoeringsprogramma – naar de mensen toe gaan
 • Meer financiële ruimte om zelf ideeën uit te laten voeren.
 • Zandbergenbos bij Peter de Gorterstraat: meer biodiversiteit.
 • Maliskamp: jammer dat bermen omgevormd zijn van mooie groene struiken naar bermen die 2x per jaar worden gemaaid.
 • Wateroverlast Overlaet aanpakken, prioriteit geven. Wat is nodig: medewerking van de gemeente.
 • Vladerackenpark bij Overlaet: Meer vergroenen, meer biodiversiteit. Er zijn al bewoners bij betrokken en er zijn goede ideeën (en al met Rijksgeld een speelplaats en mooier plantsoen aangelegd).
 • Vergroenen boomspiegels en groenstroken/geveltuinen makkelijker maken, én financieel tegemoet komen.
 • Meer ondersteuning vanuit gemeente, bijvoorbeeld 1 contactpersoon.
 • In Haverleij raaigras en ander gras beteugelen.
 • Essenziekte bij Engelermeer, wordt versterkt door monocultuur. Behoefte aan meer biodiversiteit van bomen.
 • Geen mono-cultuur van bomen (nu populieren-akkers), maar meer diversiteit van bomen in een bos. Geleidelijk transformeren naar biodiverse, gevarieerde bossen en struwelen. Vervang jaarlijks 10% van dit soort bomen door andere soorten.
 • Engelen: rustig aan met beheer: er is geen plek meer voor insecten, diertjes, vogels.
 • Engelen: betrek de boeren actief voor een groene biodiverse inrichting, zoals heggen, wallen, wilde grasstroken, etc.
 • Engelen: beheer het gebied met respect voor natuur/groen én bewoners. Met aandacht en belangstelling!
 • Geef de natuur de ruimte om z’n gang te gaan: wild, natuurlijk, zelf-genezend.
 • Aandacht gevraagd voor snoei knotwilgen: niet alles tegelijk maar om en om snoeien.
 • Stop met grote industriële machines voor het beheer.
 • Vraag bewoners zelf of zij (groen) willen beheren.
 • Er is gevraagd naar een gebiedspaspoorten per wijk; we gaan kijken of we dit uit het document kunnen halen en kunnen delen.
 • Deelnemers waren over het algemeen erg positief over deze avond en over het beleid van de gemeente dat in de Gebiedspaspoorten Groen en Klimaatbestendig staat.
 • Deelnemers gaven aan goed geïnformeerd te willen worden, en dat de gemeente meer mag laten zien wat er gebeurd want er zijn al mooie groene ontwikkelingen.