AED in de wijk

 

AED in de wijk

We hebben het initiatief genomen om een AED in onze straat te krijgen. Het idee van één werd het idee van veel. Hoe waardevol om als bewoners de handen ineen te slaan rondom in dit geval gezondheid. Het resultaat?  Er hangt een AED in de straat en 15 bewoners van jong tot oud hebben samen reanimatie training gedaan. En …… zijn allemaal geslaagd! Het leuke was dat de reanimatie training niet formeel in een zaaltje was, maar in groepjes van 5 in eigen huiskamers. Wat super gezellig bleek,  om zo elkaar als bewoners op een andere manier wat beter te leren kennen. De jongste deelnemer was 12 de oudste 60 jaar!  

Wijkraad de Overlaet, Elle Coenraad, reageerde erg enthousiast op ons idee en heeft ondersteuning geboden door te adviseren hoe dit initiatief aan te pakken. Ik had de nieuwe visie gelezen op de website en daarbij gezien dat we vooral veel zelf konden oppakken. De wijkraad kon adviseren, faciliteren en ondersteunen waar nodig. Wij bleken veel zelf te kunnen doen. Bewoners informeren, draagvlak creëren, contact opnemen met andere betrokkenen en organisaties die ons konden helpen. De wijkraad was op de achtergrond betrokken voor advies. Dit was heel fijn want de wijkraad kent de wegen naar de gemeente, subsidies. En kan bijvoorbeeld ook publiciteit genereren. Maar dat was voor ons initiatief niet van toepassing, voor de skatebaan bijvoorbeeld weer wel.

We denken al weer na over nieuwe initiatieven die de wijk leuker, beter, gezonder, veiliger kunnen maken. Heb je ook ideeën, schroom dan niet om samen met andere bewoners op te trekken en dan de wijkraad te contacten voor advies!  

 

Marianne van Munster