Duurzame polder

In de energievisie van de gemeente Den Bosch staat als wens een duurzame energievoorziening in de toekomst, om mogelijke gevolgen in een veranderend klimaat helpen tegen te gaan.

Naast ingrijpende, vergaande maatregelen zoals het door het college gewenste gefaseerd afkoppelen van de gasaansluitingen in de nabije toekomst, zijn er tevens gevorderde plannen voor een windmolen- en of zonne-energiepark in de polder tussen Rosmalen en Oss. Sinds 2018 zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd vanuit de gemeente Den Bosch om de bewoners mee te laten denken en te informeren over de ontwikkelingen.

Wijkraad De Overlaet houdt u zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en komt op voor de belangen van de wijkbewoners. Denk aan: te verwachten kosten, landschapsverandering en compensering voor de wijk. Hier vindt u diverse informatie over dit onderwerp.

De op te wekken energie uit deze polder zal alleen ingezet worden voor de gemeenten Den Bosch en Oss. Verschillende instanties zijn bij de reguliere overleggen betrokken, zoals uit de vakgebieden ecologie, defensie en gezondheid. Tijdens deze overleggen wordt de mening opgehaald van de omliggende wijk- en dorpsraden. De eerstvolgende bijeenkomst is 23 oktober.

De Wijkraad is voor dit onderwerp op zoek naar wijkbewoners die zich ook hiervoor interesseren en de belangen van de wijk mede willen vertegenwoordigen m.b.t. dit onderwerp (of energie in algemene zin). Indien u hierin geïnteresseerd bent, mailt u ons dan info@wijkraaddeoverlaet.nl !

Hieronder vindt u diverse informatie over dit onderwerp.

Reacties zijn gesloten.