Wijkspeerpunten

Wijkspeerpunten Overlaet
Speerpunten uit de Wijk- en Buurtmonitor:

Openbare ruimte
In Overlaet Oost ligt het percentage bewoners dat ontevreden is over het openbaar groen hoger dan het stedelijke gemiddelde. Volgens de wijkraad is de frequentie van het onderhoud te laag. Er wordt lang niets gedaan. Daarna wordt er rigoureus ingegrepen. Ook heeft de wijk behoefte aan opfleuren. Speerpunt: de tevredenheid over het openbaar groen vergroten door de frequentie van het onderhoud te wijzigen en de wijk op te fleuren.
Het percentage bewoners dat ontevreden is over parkeergelegenheid ligt in Overlaet Oost hoger dan het stedelijke gemiddelde. Naar mening van de wijkraad is er in Overlaet Oost te weinig parkeerruimte. Speerpunt: Bepalen of de parkeernorm en de vraag naar parkeerruimte overeenkomt. Als dat niet het geval is kijken waar extra parkeerruimte gerealiseerd kan worden.

Maatschappelijke inzet
In Overlaet West blijft het percentage bewoners dat zich het afgelopen jaar actief heeft ingezet om de buurt te verbeteren achter bij het stedelijk gemiddelde. De wijkraad ziet hier voor zichzelf een rol weggelegd en heeft ook al een start gemaakt om dit te verbeteren. Onlangs is men gestart met Het beste idee van de wijk. Bewoners met een idee of initiatief konden een bijdrage krijgen om het idee uit te voeren. Vanuit MIF is subsidie verleend. De wijkraad gaat hier vervolg aan geven. Speerpunt: meer bewoners van Overlaet West gaat zich actief inzetten om de buurt te verbeteren.

Cultuur
Het percentage bewoners in Overlaet West dat afgelopen jaar een voorstelling, museum, bioscoop, danceparty of concert heeft bezocht ligt lager dan het stedelijk gemiddelde. Wijkraad Overlaet ziet voor zichzelf geen speerpunt weggelegd.
Aanvullingen Wijkraad Overlaet

Hondenvoorzieningen

Speerpunt:
In de Overlaet zijn een aantal hondenvoorzieningen gerealiseerd. Waar het aan ontbreekt zijn voldoende prullenbakken.
Speerpunt:
Tussen enkele uitlaatroutes en het speelvoorzieningen zijn geen afscheiding aangebracht. Voor de hygiëne is dat wel wenselijk.
Milieu
Speerpunt: Er is behoefte aan een plasticcontainer in De Overlaet. Deze is er momenteel niet.
Communicatie met de wijk Speerpunt: De wijkraad vindt het belangrijk goed met de achterban te communiceren en ziet voor zichzelf verbeterpunten waarmee de komende tijd op ingezet wordt.