Team stop verkeersgeweld Den Bosch

Wij voeren actie tegen overlast van automobilisten, scooter- en motorrijders die hard en luidruchtig rijden, fout parkeren, rondjes rijden, veel overlast geven en onveilige situaties veroorzaken in ‘s-Hertogenbosch.

Al jaren zijn over deze problemen gesprekken gevoerd met de gemeente zonder bevredigend resultaat. WIJ ZIJN HET ZAT staat er op onze poster. En dat menen we!

Onze actie richt zich niet alleen op de binnenstad, maar op heel ’s-Hertogenbosch. De overlast die wij ervaren wordt ook door bewoners van andere wijken ervaren; dat zal bij u in de Wijkraad regelmatig naar voren komen.

Wat is ons plan?

Wij willen met onze petitie Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad het volgende verzoeken:

  • · Met mobiele flitscamera’s te handhaven (door rood en snelheid);
  • · Gerichte ambachtelijke handhavingsacties uit te voeren (laserguns) in de straten waar veel te hard wordt gereden (straten die iedereen kent!)
  • · Rondjes rijden in de binnenstad onmogelijk te maken;
  • · Notoire overlastgevers aan te pakken;
  • · De binnenstad autoluw te maken en 30 km in te voeren in dorpskernen en woonwijken;
  • · Doorgaand verkeer te weren uit de binnenstad.

Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk medestanders krijgen. Hiervoor hebben wij een petitie opgestart: Stop verkeersgeweld in Den Bosch – Petities.nl. Deze petitie zullen wij gaan overhandigen aan Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.

Gebleken is dat het uitzetten van de posters het beste werkt als een aantal actieve bewoners een poster achter het raam plakt en de omgeving probeert te activeren. Voor ons is het lastig in alle wijken die personen te vinden. U weet als wijkraad wie die actieve bewoners zijn en we vragen u die te benaderen voor onze actie.

Onze actiegroep zal zorgdragen voor de posters. U of die actieve bewoner in uw wijk hoeft maar een mailtje te sturen naar info@stopverkeersgewelddenbosch.nl en we komen ze afleveren.

Kijk voor meer informatie op onze website https://www.stopverkeersgewelddenbosch.nl

Laten we samen ’s-Hertogenbosch veilig maken!

Team stop verkeersgeweld Den Bosch