Opknappen plantvakken Ko van Dijkstraat en Heintje Davidsstraat