Illegaal verwijderen/ziek maken van bomen

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is de afgelopen tijd een aantal keer voorgekomen dat er in de houtwal aan de Karperborch illegaal bomen zijn gekapt en/of ziek gemaakt. Het is beleid van de gemeente om in deze situaties de bomen te vervangen. De houtwal maakt deel uit van de groenstructuur van de Overlaet. Bewoners die last hebben van bestaande bomen of een andere reden hebben om een boom verwijderd te willen zien, moeten hiervoor contact opnemen met de gemeente. Meldingen hiervan kunnen worden gedaan via (073) 615 55 55.

Met vriendelijke groet,

Esther van Doesburg

Medewerker Wijkmanagementteam | gemeente ’s-Hertogenbosch | 06-21981436 | e.vandoesburg@s-hertogenbosch.nl | Postbus 12345 | 5200 GZ ’s-Hertogenbosch | www.s-hertogenbosch.nl | werkdagen maandag, dinsdag, woensdag en donderdag |