Koffieochtenden

Om de 14 dagen, op de even weken ingaande op 11 januari is er op vrijdagochtend 10.30-12.00 uur koffie drinken en kunnen buurtbewoners van de Overlaet elkaar ontmoeten in opdracht en in samenwerking van/met de wijkraad.

Spelletjes mogen op vrijdagochtend door de mensen zelf meegenomen worden, koffie en thee is gratis.

Dat betekent

Vrijdag 22 maart: 10.30 uur