Natuurvriendelijk beheer Overlaet

Natuur in de stad is belangrijk. Het draagt bij aan een groene, gezonde en leefbare stad voor mens, plant en dier. Niet alle groen is even interessant voor planten en dieren. Een strak gemaaid gazon biedt weinig voedsel- en schuilplekken. Om dit wel te krijgen, gaan de gemeente op een aantal plekken vanaf 1 mei 2019 minder maaien. Deze plekken zijn opgeteld 15,2 hectare groot.

Natuurvriendelijk beheer de Overlaet

Ook in de Overlaet gaat de gemeente een aantal locaties natuurvriendelijk beheren. In de bijlage vindt u hierover een brief met situatietekeningen.

Voor de volledigheid is ook de infographic ‘Natuur in de stad’ toegevoegd.

Communicatie naar bewoners

Bewoners kunnen ook zelf een steentje bijdragen aan meer natuur in de stad. Bijvoorbeeld door (een paar) tegels in de tuin te vervangen door planten. Of door een vogelhuisje/insectenhotel op te hangen.