Openbare Wijkraad Vergadering

 conceptagenda openbare wijkraad vergadering de overlaet
 woensdag 20 juni, 2018    
20.00 school De Overlaet
Terperborch 78,  5241 KB Rosmalen
1  Opening en vaststellen notulen van maart
2  Mededelingen vanuit de wijkraad oa:
      * bomenplan
      * oversteek laaghemaal
      * tracéonderzoek oostelijke gemeentedelen (voorheen ontsluiting oostelijke randweg)
      * wijkraad de overlaet ontmoet…….ideeën??
      * workshop en kwartaaldiner
3  Presentatie:  ‘ik wil vervoer’ door Annelies de Ridder en Ron Bos
4  Presentatie door Esther de Bruin over de AED
    hoe werkt dit, waar staan ze, mogelijkheid voor cursus?
5  DTV: wie zijn we, wat komen we doen, wat kunnen we voor elkaar betekenen?
6  Esther van Doesburg, plaatsvervangend wijkmanager van Rutger Janssens licht eea toe,
    oa speerpunten uit wijk en buurtmonitor
       * ontevredenheid over openbaar groen
       * parkeren
       * ondergrondse container
7  Rondvraag
8  Sluiting