Stand van zaken bewonersavond

We zijn bezig de opmerkingen en vragen van de bewoners te groeperen, naast oude meldingen te leggen en te beoordelen.. Waar er nog onduidelijkheden zijn  nemen na 29 juli contact op met bewoners van de verschillende straten en borgen om ter plekke de situatie te bekijken. In september gaan we met de wijkraad om tafel om de vervolgstappen en communicatie uit te zetten.

Gemeente:

Jan Winter

Senior Specialist Kapitaalgoederen Bomen │ afdeling Realisatie en Beheer│ gemeente ’s-Hertogenbosch │ j.winter@s-hertogenbosch.nl  | 073-6159533 ││ Postbus 12345 │ 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch │ www.s-hertogenbosch.nl