Workshop MIRT

Uitnodiging Workshop MIRT-verkenning A2 Deil – ‘s-Hertogenbosch – Vught

Beste,
Aan alle bewoners en bedrijven in de regio rond de A2 tussen knooppunt Deil en Vught,
In september organiseert de projectgroep MIRT-Verkenning A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught twee openbare workshops. Doel van deze workshops is om samen met bedrijven en bewoners de belangen en lopende plannen in het gebied rond de A2 in kaart brengen. Daarnaast bespreken we op hoofdlijnen mogelijke lange termijn oplossingen voor de problemen op de A2 in uw regio. Dat doen wij graag samen met u!
Wij nodigen u van harte uit bij de workshop in uw gebied:
  • Het gebied tussen knooppunt Deil en de Maas: woensdag 19 september aanstaande van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentekantoor van de gemeente Zaltbommel. Adres: Hogeweg 11 (LET OP: het is de Hogeweg langs de A2)
  • Het gebied tussen de Maas en knooppunt Vught: woensdag 26 september aanstaande van 19.00 tot 21.00 uur in het bestuurscentrum van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Adres: Achter het stadhuis 5-7, ’s-Hertogenbosch.
Achtergrond van het project
De A2 tussen Deil, ’s-Hertogenbosch en Vught is een belangrijke noord-zuidverbinding in het Rijkswegennet met zowel een nationale als een regionale functie. De dagelijkse doorstromingsproblemen op dit traject vormen een groot knelpunt. Zonder maatregelen zullen de problemen die het verkeer daar nu al heeft nog verder toenemen. Daarom is een samenhangend maatregelenpakket opgesteld met oplossingen voor de korte en de lange termijn. De uitwerking van de lange termijn maatregelen op de A2 vindt plaats in de zogeheten MIRT-verkenning. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT) is het investeringsprogramma van de Rijksoverheid voor infrastructuur. De oplossingen op de korte termijn zijn reeds uitgewerkt en worden komende tijd uitgevoerd.
Meer informatie over de MIRT-verkenning en korte termijn maatregelen is te vinden op de website: www.mirta2deilvught.nl.
Onze gebiedsgerichte aanpak
In een breed opgezet en gebiedsgericht proces van de MIRT-verkenning nodigen we alle belanghebbenden uit om actief mee te denken bij de uitwerking van de lange termijn maatregelen op de A2. Hiermee willen we bereiken dat de oplossingen voor de verkeersproblematiek zo goed mogelijk afgestemd zijn op de belangen en plannen in het gebied rond de A2. Ook op een later moment in het project organiseren wij workshops waarbij u de gelegenheid heeft om deel te nemen.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de workshop door een e-mail te sturen naar de Wijkraad