Aanleg rotonde Laaghemaal

Update 23-05-22:

Het Rodenborch-College bouwt een nieuw schoolgebouw en twee sporthallen in de wijk De Groote Wielen. De bouw is op dit moment in volle gang. Om ervoor te zorgen dat de school straks goed en veilig bereikbaar is werken we aan de aanleg van de rotonde op de kruising Laaghemaal –Thorbeckeborch. De werkzaamheden starten eind mei en zijn naar verwachting op 5 augustus afgerond.

De PDF kunt u hieronder downloaden.

PDF : Bewonersbrief werkzaamheden rotonde Laaghemaal

Het Rodenborch-College bouwt een nieuw schoolgebouw en twee sporthallen in de wijk De Groote Wielen. De bouw is op dit moment in volle gang. Bij de start van het nieuwe schooljaar 2022/2023 wordt het gebouw in gebruik genomen. Om ervoor te zorgen dat de school straks goed en veilig bereikbaar is worden verschillende verkeersmaatregelen getroffen. In het ontwerp van de openbare ruimte rond de school is daarbij veel ruimte voor groen.

Een belangrijke verkeersmaatregel is de aanleg van een rotonde op de kruising Laaghemaal –Thorbeckeborch. Deze zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers verbetert.

Wat gaan we doen?

• We leggen de rotonde Laaghemaal – Thorbeckeborch aan, inclusief een eenrichtingsfietspad rondom de rotonde en een zebrapad. Dit vermindert de snelheid van het autoverkeer en zorgt voor een veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers.

• We leggen fietspaden aan waarmee we het schoolgebouw en de sporthallen van alle zijden bereikbaar maken.

• In juni 2021 is al een plan gepresenteerd voor een rotonde aan de noordzijde van de school op het Hooghemaal voor de auto-ontsluiting van de nieuwe school en sporthallen. De aanleg hiervan start in maart van dit jaar.

• Aan de achterzijde van de nieuwe school wordt een 30 meter brede groenstrook aangelegd met een wandelpad, de mogelijkheid om fitnessvoorzieningen later toe te voegen en een lange vijver die onderdeel is van het watersysteem van De Groote Wielen.

Bomen

In het ontwerp van de rotonde is rekening gehouden met de bomen die nu in het gebied staan en met alle kabels en leidingen die al in de grond liggen. Het is echter niet mogelijk om alle bomen rond de rotonde Laaghemaal te behouden. Voor 10 bomen rond de rotonde is inmiddels een kapvergunning aangevraagd. Deze wordt gepubliceerd op www.overheid.nl. Ter compensatie planten we rondom de rotonde en op een andere locatie nabij in totaal 18 nieuwe bomen.
.