Boomtuintjes en adoptie van openbaar groen

Samen met bewoners en bedrijven werken we aan een groen en klimaatbestendig ‘s-Hertogenbosch. Bewoners konden al een geveltuintje aanleggen. Vanaf nu is het ook mogelijk om een boomtuintje te maken of openbaar groen te adopteren. Zo zorgen we samen voor meer groen en kleur in de wijken.

Op deze nieuwe webpagina’s vindt u meer informatie:

Om bewoners hierover te informeren hebben we vandaag onderstaand bericht op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn geplaatst. Voel u vrij dit bericht ook te delen via uw kanalen in de wijk.