Galant vrijwilligersnetwerk

Mijn naam is Eric Pennings, ik werk sinds januari 2021 als MVO-Makelaar voor GALANT. GALANT is steunpunt voor het vrijwilligersnetwerk in ’s-Hertogenbosch en maakt deel uit van Farent sociaal werk. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel mensen, aarde als winst en daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt. Als MVO-Makelaar ben ik o.a. in gesprek met bedrijven in de gemeente ’s-Hertogenbosch die invulling willen geven aan hun MVO-beleid. Ik treed op als verbinder tussen lokale maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven die hulpvragen hebben en hiervoor ondersteuning kunnen gebruiken vanuit het bedrijfsleven. Voordien werd dit gedaan door Jan de Rond onder de naam ‘Mooi zo Goed zo’.

Ga met mij in gesprek over:

 • Adoptie van een lokale non-profit organisatie. Ik ga in contact met bedrijven die maatschappelijke non-profit organisaties voor een korte of langere periode willen ondersteunen met specialistisch advies, extra handjes, een donatie, goederen of het beschikbaar stellen van een locatie.
 • Sponsoring van buurtinitiatieven of van lokale maatschappelijke non-profit organisaties.
 • Een nieuwe bestemming voor afgeschreven kantoormeubilair, computer hardware etc.
 • Een goed doel voor incourante (bedrijfs-)goederen (gift artikelen).
 • Het initiëren van een goed doel project voor de Bossche samenleving.
 • De inzet van werkgeversvrijwilligers tijdens een personeelsdag, bedrijfsuitje of tijdens NL Doet

Hoe gaat het in zijn werk

Inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch dragen ideeën aan ter verbetering van de woon- of werkomgeving. Als MVO Makelaar voor Galant beoordeel ik elk idee op doelstelling en haalbaarheid. Zo verwerven projecten als het ware het ‘keurmerk’ dat zij het vertrouwen en de medewerking van het plaatselijke bedrijfsleven ook werkelijk verdienen. Bedrijven en instellingen worden door mij benaderd met het verzoek mee te werken aan het project. Het project wordt uitgevoerd door bewoners in samenwerking met de sponsors.

Voor wie?

Projecten, waarvoor ik mezelf inzet kenmerken zich door:

 • Het project moet uitgevoerd (kunnen) worden door vrijwilligers.
 • Het project moet (een stukje) ‘s-Hertogenbosch leefbaarder maken.
 • Mogelijke relaties met andere organisaties (bijvoorbeeld gemeente) mogen niet strijdig zijn met sponsor- en fondsenwerving via Galant (Mooi zo Goed zo).
 • Het project moet openbaar toegankelijk zijn, dan wel een gemeenschapsdoel dienen.
 • Het project moet eenvoudig te realiseren zijn.
 • Het gaat om éénmalige kosten of investeringskosten en niet om structurele kosten zoals salariskosten, in te huren deskundigheid, huurkosten e.d.

Mochten er wijk initiatieven of projecten zijn die mijn inzet kunnen gebruiken, neem dan contact met mij op.

Eric Pennings, MVO Makelaar

088 – 023 75 00 / 06 – 55 79 15 52

ericpennings@galant.nl

www.mzgz.nl

www.galant.nl