Herontwikkeling Terpeborch 1 Rosmalen

Hierbij wil wij u informeren over de vrijgave van het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Terpeborch 1, Rosmalen.

Dit ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf maandag 19 juni 2023 gedurende zes weken ter inzage.

Het betreft de herontwikkeling van het voormalige kantoor op dit perceel naar 9 appartementen en de bouw van 2 grondgebonden woningen.

Hier vindt u meer informatie:

https://www.s-hertogenbosch.nl/plannen/herontwikkeling-terpeborch-1-rosmalen

De direct omwonenden zijn hierover deze week met een brief aan huis geïnformeerd.