Moeraseiken Oosteinderweg

Langs de Oosteinderweg, tussen de rijbaan en het voetpad, staan 11 grote moeraseiken. Deze bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Hierdoor zijn beschadigingen aan het wegdek en in de ondergrond ontstaan. De wortels van deze bomen duwen de verharding omhoog en veroorzaken verstoppingen in het riool. Om de situatie te verbeteren zijn eerder herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de rijbaan, het trottoir en parkeervakken. Helaas blijft dit probleem terugkeren. Om onveilige (verkeers)situaties en overlast te voorkomen verwijderen we deze bomen.

 

Wat gaan we doen?

Binnen nu en vier weken halen we de bomen weg. U kunt de bomen herkennen aan de stippen die erop zijn gezet. De werkzaamheden duren ongeveer 2 dagen. Na het verwijderen van de bomen herstellen we de verharding.

 

Hebt u vragen?

Hebt u vragen? Stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp: moeraseiken Oosteinderweg.