Notulen November 2017

Meldpunt overlast in De Overlaet en status onderzoek Oostelijke Randweg:
Bewoners kunnen overlast zoals wortels in trottoir/fietspad melden via de “buiten beter app”. Ook is op de website van gemeente ‘s-Hertogenbosch een meldingsformulier aanwezig. Jack licht de huidige status van de Oostelijke randweg toe. De A59 en A2 lopen in de spits “vol”. De oostelijke randweg is een “noodoplossing”. Het verkeersprobleem wordt o.a. veroorzaakt door de huidige brug over de Maas. Er is een extra oprit vanuit De Groote Wielen/Empel naar de A2 gewenst (achter de Intratuin) maar de gemeente Den Bosch wijst dit af aangezien zij het bedrijventerrein in Empel verder willen ontwikkelen. Advies van de klankbordgroep aan de Gemeente: bekijk opnieuw het verkeersprobleem en vraag 2e brug aan bij Rijkswaterstaat. Rob Geelen houdt vinger aan de pols over nieuwe ontwikkelingen Oostelijke Randweg.
Project “Het beste idee van De Overlaet” – 3 mei 2017 (evaluatie en uitwerking):
Jack van den Bulk licht toe dat Boerderij Het Veldje van de bijdrage een koe heeft aangeschaft. Boederij De Beestenboel heeft een bedrag van € 800,- niet besteed en teruggestort naar de Wijkraad De Overlaet.
Natascha Struppert meldt over haar project “speelveld” dat de aangevraagde speeltoestellen en de bestrating er nu liggen (oorspronkelijke planning: zomer 2017 gereed is niet gehaald). Nog te regelen: anti-hondenpoep borden, zand vernieuwen in nieuwe zandbak, aanschaf prullenbakken. Planning: voorjaar 2018 feestelijke opening speelveld voor de buurt.
Hanneke Lammers meldt over haar project “hondenuitrenveld” dat de aanleg werd vertraagd door protesten van buurtbewoners. Het looppad van grind en het hondenuitrenveld bevallen goed.
Suggestie van Natascha: nu te weinig promotie via facebook geweest en wijkraad moet betere website krijgen / facebook pagina. Suggestie van Jack: deel het succes van Het beste idee van De Overlaet van mei 2017 bij een eventuele nieuwe editie in 2018.
Sonja Boerman van Divers meldt nog dat er op 2 november 2017 een bijeenkomst is rondom “Bewonersinitiatieven” in Perron 3.
Groensnoeidag 2018
Jack meldt dat in de gehele Overlaet in 2018 op hetzelfde moment de Groensnoeidag wordt gehouden (nieuwe indeling wijken). De Gemeente plaatst borden waar groenafval op de Groensnoeidag verzameld mag worden. Advies: de groensnoei-stortplaatsen vermelden op de flyer.
Website Wijkraad beheer
Beheer is nu ondergebracht bij externe partij Webhosting C-web. Vormgever Ton van Eck woonde 10 jaar geleden in De Overlaet en is nu ZZP vormgever in De Groote Wielen. Hij ontwerpt nu een nieuw logo voor Wijkraad De Overlaet en integreert website via facebook.
Nieuw initiatief: ouderendiner rond Kerst 2017
Vrijwilliger Natascha start een nieuw initiatief. Eenzame ouderen > 65 jaar nodigt zij uit voor een (vervroegd) kerstdiner in Kinderboerderij ‘t Veldje. Vormgever Ton van Eck voegt toe dat in Den Bosch de Stichting Veads (Voor Elkaar Aan De Slag) hier ook mee bezig is. Elle komt met de suggestie om ter promotie van website en facebookpagina van De Wijkraad bijvoorbeeld verkiezing houden van de mooiste buitenkerstboom (fotowedstrijd) en/of kerststraatborrel.
Kerstboomverbranding zondag 7 januari 2018
Jack inventariseert of een kleine vrachtwagen inclusief laadklep huren handig is voor aflevering van 5 rolcontainers materiaal. In volgende vergadering over de voorbereiding Kerstboomverbranding ook bekijken of opnieuw A3 flyers handig zijn om op strategische plaatsen op te hangen (bijv. fysiotherapiepraktijk De Overlaet, Basisschool De Overlaet/De Borch) en/of kartonnen reclameborden Kerstboomverbranding maken.
Workshops in Kinderboerderij ‘t Veldje vanaf 2018
Simone Li woont nu in de Groote Wielen en is als ZZP actief in het geven van creatieve (schilder/kaarten maken/ knutselen met link naar schilderen)workshops voor ouderen. Het plan is dat Simone circa 2x per maand een avond workshop verzorgt in Kinderboerderij ‘t Veldje. Toon is van plan om 2x per maand een knutsel workshop te geven in dezelfde locatie. Nadere info en data volgt nog.
Project buurtpreventie uitrollen over heel Den Bosch en Rosmalen
Wijkagent Roel van de Groes geeft uitgebreid uitleg over zijn project burgerparticipatie. In elke wijk moet worden onderzocht wat van invloed is op het veiligheidsgevoel in de wijk. De (criminaliteit)cijfers stemmen niet altijd overeen met het gevoel van veiligheid van de burgers. Elke wijk moet een “platform groep” krijgen: wat speelt er qua veiligheidsgevoel in mijn wijk?. Wijkbewoners uit deze platformgroep presenteren ideeën van wijkbewoners aan een professional.
Op 12 december 2017 start een facebook project “boeven in de wijk” via www.facebook.com/politiedenbosch/samenzienwemeer. Burgers worden opgeroepen om verdachte situaties in hun wijk op deze facebook pagina te melden. Daarnaast is het project “Waaks” in ontwikkeling. Het werkgebied Rosmalen Overlaet valt onder Rosmalen-Centrum. Het plan is om 10 x een vrachtwagen politie “mobiel media lab” op vrijdag/zaterdag/zondag op verschillende plaatsen in Rosmalen te plaatsen met als doel: vragenlijsten onder wijkbewoners afnemen over veiligheidsgevoel, verdachte situaties. Al langer maakt de politie gebruik van een Buurttent op een plek waar net de laatste inbraak is geweest. In deze Buurttent kunnen buurtbewoners informatie van de politie krijgen over anti-inbraak maatregelen, inspectie van je woning door politie i.v.m. politiekeurmerk woning etc.
Roel sluit af met het advies: kijk op politie.nl en zoek makkelijk op wie jouw wijkagent voor jouw directe woonomgeving is.