Notulist(e) gevraagd

Gevraagd: Notulist(e) die regelmatig notuleert voor de wijkraad vergaderingen. Hier staat een mooie vergoeding en samenwerking in een leuk team tegenover.

U zult meerdere malen per jaar gaan notuleren, dit varieert.

Een notulist heeft in ieder geval de volgende taken:

  • Vastleggen van algemene gegevens voorafgaand aan de vergadering: datum, tijdstip, aanwezigen en afwezigen.
  • Leg besluiten en afspraken die gemaakt worden vast.
  • Leg acties vast. Belangrijk is dat hierbij in ieder geval toegevoegd wordt wie er verantwoordelijk is én welke deadline er afgesproken is.
  • Leg de context vast. Wanneer deelnemers na afloop het verslag teruglezen, moet iedereen gemakkelijk kunnen terughalen wat er besproken is.
  • Zorg dat de notulen volledig zijn, vraag waar nodig om verduidelijking.
  • Maak na afloop van de meeting een mooi en volledig verslag van de meeting.
  • Stuur het verslag rond aan het bestuur en de deelnemers.
  • Het verslag wordt eerst een concept en word in de volgende vergadering vastgelegd.
  • Soms heeft de notulist een bredere assisterende rol. In dit geval is de notulist ook verantwoordelijk voor alle taken in de voorbereiding, denk aan: rondsturen uitnodigingen, rondsturen aanvullende documenten, reminders voor openstaande acties en het opstellen van de agenda. 

Reageren of verdere vragen via onze mail op : info@wijkraaddeoverlaet.nl