Groot onderhoud groen Sparrenburg in 2016

 Woensdag 16 november 2016

In de wijk Sparrenburg worden in 2016 ongeveer 70 bomen gekapt. Dat zijn de bomen die de weg of muren kunnen opdrukken of op kort afstand van huizen staan. Ze staan gemarkeerd met een geel kruis. Onze wijk blijft groen een leefbaar.

In de wijk Sparrenburg worden in 2016 ongeveer 70 bomen gekapt. Dat zijn de bomen die de weg of muren kunnen opdrukken of op kort afstand van huizen staan. Ze staan gemarkeerd met een geel kruis.Onze wijk blijft groen een leefbaar..
Biggelaar groen BV zal de werkzaamheden uitvoeren. De bomen verdeeld over Sparrenburg worden vanaf 15 november gekapt. De bomen aan de TM Kortenhorstlaan en bij de Sluiskeshoeven worden gekapt met de inzet van verkeersregelaars. Er is dan sprake tijdelijke verkeershinder. Dit wordt zoveel mogelijk buiten de spits gepland.

Na 15 november worden ook in ander hoevens enkele bomen gekapt in de volgorde

  • Brabanthoeven
  • Buskeshoeven
  • Sluiskenshoeven
  • Bremhoeven
  • Heihoeven
  • Tiekeshoeven.

Bij het kappen kan tijdelijk overlast ontslaan. Een exacte planning is nog niet opgesteld, dit hangt ook af van het weer, bij slecht weer is soms uitstel van een paar dagen noodzakelijk. Met borden, pionnen ed  of briefjes zal aangegeven waar wel of niet geparkeerd kan worden.
De serie bomen die in 2016 wordt gekapt is een onderdeel van het vitaliseren van Sparrenhoeven, een wijk die 40 jaar bestaat midden in het groen. Dit groen vraagt op enkele plaatsen het kappen ban bomen noodzakelijk om schade te voorkomen en de leefbaarheid te vergroten.
Bomen in de hakselaarOok in 2017 worden in het kader van het vitaliseren van Sparrenburg enkele bomen gekapt. Het bepalen van bomen die het meeste overlast geven vindt plaats in overleg met bewoners en buurtambassadeurs en met Jan Winter van de gemeente ’s-Hertogenbosch (senior beleidsmedewerk bomen).
Voor vragen tijdens het rooien van de bomen Rien van Esch van de gemeente. 073 6153110