Onderhoud wandelpad vladeraekenpark 

Dwars door het Johan van Vladerackenpark, aan de zuidkant evenwijdig aan het water, loopt een wandelpad. Deze is toe aan herstelwerk. Hiervoor is een opdracht verstrekt aan de

firma Jan van Rosmalen, aanneming en wegenbouw uit Rosmalen.

In de week van 27 februari gaan zij starten met de werkzaamheden. Hoe lang het werk duurt is lastig te zeggen maar we verwachten een week of 2-3.

Er kan enige hinder zijn waardoor omlopen of via het gras passeren nodig zal zijn.