Update skatebaan Johan van Vladerackenpark

De skatebaan in het Johan van Vladerackenpark is aan vervanging toe. We willen een veilig skatepark realiseren om bewegen en sporten in de openbare ruimte te stimuleren. In deze brief informeren we u over de laatste stand van zaken.

Wat gaan we doen?

We hebben budget om het basisontwerp te realiseren. Dit betekent dat we de oude skatebaan gaan vervangen voor een nieuwe. Deze opdracht ligt bij de skateparkbouwer SkateOn. Het basisontwerp is mede bedacht door (jonge) bewoners in de buurt.

Bewonersinitiatief

Er is een initiatief vanuit jonge bewoners om de skatebaan meer uit te breiden dan waar wij budget voor hebben. Daarom is er een crowdfundingstraject opgestart. Er zijn twee variaties in de uitbreiding mogelijk. Wilt u doneren? Dit kan via de website van de wijkraad: www.wijkraaddeoverlaet.nl

Planning

Naar verwachting starten we midden januari met de werkzaamheden. Het duurt 3-4 maanden om het basisontwerp uit te kunnen voeren. Wanneer we meer weten over de uitbreiding en de crowdfundingsactie, informeren we u hierover.

Hebt u vragen?

Neemt u dan contact op met de heer R. van Asselt, projectleider van de afdeling Projectmanagement & Voorbereiding van de gemeente. Stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl.

Situatieschets

 Basisontwerp en uitbreiding variant 1:

Basisontwerp en uitbreiding variant 2: