Werkzaamheden boomwortelopdruk

Op een aantal locaties zullen er reparaties plaatsvinden a.g.v. boomwortelopdrukken in asfaltverhardingen. De reparaties zullen onder toezicht van een ETT-er (boomdeskundige) worden uitgevoerd. Intentie is om deze medio december 2020 – januari 2021 uit te voeren. Maatregel is om de opdruk te verwijderen en voorlopig dicht te blokken met betonstraatstenen.

In de Overlaet gaat  het om onderstaande stukken.