Kinderboerderij ‘t Veldje

U denkt misschien dat er tijdens de Coronacrisis niets gebeurt op de kinder/zorgboerderij, maar niets is minder waar. Afgelopen zomer bleek er op het (toen nog) braakliggende terrein bij de grote Wielen een vos haar burcht te hebben ingericht om daar haar jongen groot te brengen, Hartstikke leuk natuurlijk, maar minder leuk voor het pluimvee van ’t Veldje. Resultaat: in een paar weken tijd al het pluimvee afgeslacht! Aanschaffen van nieuwe dieren kon natuurlijk niet omdat die vervolgens op het bordje van de vosjes zouden belanden. Gelukkig voor ons begon men met het bouwrijp maken van het braakliggende terrein. Vossen weg en dus nieuw pluimvee aanschaffen. Een grote kostenpost voor ons, maar een kinder/zorgboerderij zonder pluimvee kan natuurlijk niet. Ondertussen is dit allemaal achter de rug en we gaan ervan uit dat er in onze omgeving nu geen plaats meer is voor vossen.

Verder zijn er enkele dieren vertrokken en nieuwe dieren bijgekomen: één Zwartblesooi, enkele dwerggeiten en Landgeiten zijn naar een andere kinderboerderij verhuisd. Hier zijn 3 Toggenburgergeiten en 2 Ruischapen voor teruggekomen. Bijkomend voordeel is dat we nu alleen nog ongehoornde schapen en geiten hebben. Ook hebben wij onderdak verschaft aan een koppel blauwe pauwen die op een andere locatie niet meer gewenst waren. Op dit moment loopt er bij de Zwartblesooien een rammetje en hopen we van het voorjaar dus op een aantal lammeren.
U ziet dat wij, ook tijdens de Coronacrisis, niet stilzitten.

Ons mail adress is:
Kinderboerderij ‘t Veldje
nieuwsbrief@veldje.nl
Abraham Kuyperborch 2
5241 HR Rosmalen