Maaibeleid gemeente Den Bosch

In de openbare ruimte van gemeente ’s-Hertogenbosch is ruim 3 km2 kort gras (gazon). Je ziet dit bijvoorbeeld in parken en in woonwijken waar wordt gesport en gespeeld. Kort gras is goed voor de opvang van regenwater, maar heeft weinig toegevoegde waarde voor andere elementen van de natuur, zoals biodiversiteit.

Minder maaien
Vanwege klimaatverandering verwachten we vaker warme en droge zomers. Warme en droge zomers zorgen ervoor dat kort gras snel dor en geel wordt. Om te voorkomen dat het gras uitdroogt, gaan we minder maaien. Hierdoor ontstaat een natuurlijker en gevarieerder gras(veld). Omdat het gras langer wordt, droogt het bij warmte minder snel uit. Het gras wordt gemiddeld 5 centimeter langer.

Goed voor bijen en vlinders.
Minder maaien zorgt ervoor dat kruiden en bloemen langer kunnen bloeien. Dit is belangrijk voor bijen, vlinders en andere insecten en levert daarmee een bijdrage aan biodiversiteit. Met beleidsplan ’s-Hertogenbosch groen en klimaatbestendig werken we aan een groene en klimaatbestendige leefomgeving, hierin speelt ook het bevorderen van biodiversiteit een belangrijke rol.

Gras bij bomen en obstakels
Langs bomen, straat- en verkeersmeubilair mag het gras langer worden. Het gras mag hier een lengte van maximaal 30 centimeter hebben. In lang gras groeien vaak diverse kruiden en bloemen.