STOP Verkeersgeweld persbericht

Persbericht

De werkgroep Stop Verkeersgeweld Den Bosch is nog steeds volop in de weer om de burgemeester en de gemeenteraad ervan te doordringen dat wij het verkeersgeweld zat zijn.

In de eerste fase is de stad aardig geel gekleurd met rode-hand-posters en heeft de werkgroep de nodige aandacht gekregen van de burgemeester en de gemeenteraad. Niet alleen door die posters en de massaal ondertekende petitie maar ook in een-op-een-gesprekken met bijna alle partijen. Tijdens deze gesprekken bleek iedere partij zich ervan bewust dat het verkeersgeweld echt moet worden opgelost in onze stad.

De belangrijkste gesprekspunten waren typische voorbeelden van waar het nu helemaal mis gaat. Te denken valt aan de Zuidwillemsvaart, de Hervensebaan, het Goulmy en Baarplein, De Vutter, Kruisstraat, Koningsweg, rond basisscholen en de ongekende drukte van (doorgaand) verkeer in de binnenstad. Daarnaast hebben wij aangegeven dat de meest voor de hand liggende oplossing hier handhaving is. En verder: daadkracht met de plannen voor veilige, autoluwe wijken, en burgerparticipatie bij eventuele wijzigingen in de infrastructuur. We hebben ook andere oplossingen aangedragen.

Wij als werkgroep zijn heel tevreden met deze eerste fase. Die sluiten we af op donderdag 16 februari om 16.30 uur bij de Ovonde op het Julianaplein met het overhandigen van de door bijna 2.000 mensen ondertekende petitie aan burgemeester J. Mikkers en wethouder R. Geers. Wij doen een oproep aan iedereen om die middag naar de Ovonde (Julianaplein) te komen.

Fase 2 is in feite al in gang gezet. Want we hebben met alle partijen afgesproken dat er op korte termijn iets moet gebeuren. En dat we eind april de gedane stappen gaan evalueren. Wij blijven dit nauwkeurig monitoren. Daarnaast gaan we op educatiereis. Wij nodigen de burgemeester, de wethouder en de gemeenteraad uit om mee te gaan naar een stad waar het wél goed is geregeld. Waar de gemeente met simpele technische snufjes en eenvoudige oplossingen het verkeersgeweld direct een halt toeroept.

Aan de vele sympathisanten die ons steunen beloven wij dat we door blijven gaan met onze werkgroep totdat het verkeersgeweld uit de stad is verdreven. Wij houden u op de hoogte.