Tiny Forest

Tiny Forest Rosmalen aangelegd

Met de hulp van zo’n 110 leerlingen van de omliggende basisscholen is het toekomstig oerbos aangeplant.

Op 19 november is in Rosmalen een Tiny Forest opgeleverd. Met de hulp van zo’n 110 leerlingen van de omliggende basisscholen is het toekomstig oerbos aangeplant. De leerlingen hebben zelf de naam verzonnen: Klein Bosmalen.

In dit dichtbegroeide, inheems bos ter grootte van een tennisbaan, staan 45 verschillende soorten bomen en struiken. In totaal zijn er zo’n 1200 stuks geplant. Dit bos biedt niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het ‘buitenlokaal’ over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een aangename en gezonde plek.

Tiny Forest is een concept dat door het IVN uit India is overgenomen en krijgt steeds meer aandacht in Nederland. Het wordt ontworpen samen met de wijkbewoners en aangeplant door schoolkinderen. Bij dit project heeft een wijkbewoner zelf het initiatief genomen en een team gevormd. Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur te verbinden. IVN streeft dan ook naar 100 Tiny Forest in de komende vier jaar.

Wijkraad de Overlaet is er trots op dat ze hier aan heeft mogen bijdragen!

Meer informatie over Tiny Forest:  IVN – Tiny Forest

  • Aanplant Tiny Forest Klein Bosmalen