Vallende bladeren (Geen bladkorven meer)

Herfstblad in Rosmalen

Het is herfst en de bladeren beginnen weer te vallen. Daarom starten we binnenkort met het ruimen van blad. We doen dit van half oktober tot eind december. Waar de veiligheid in het gedrang komt wordt het blad geruimd. Denk hierbij aan rijbanen, fietspaden en voetpaden. Daarnaast ruimen we blad dat:

  • zich ophoopt rond de straatputten en verstoppingen veroorzaakt;
  • op het gras ligt en daardoor het gazon verstikt.

Blad wordt voortaan geruimd door de aannemer (geen bladkorven)

De werkzaamheden worden niet meer uitgevoerd door onze eigen dienst en sociale werkvoorziening WeenerXL maar door de aannemer. Omdat we dit werk hebben uitbesteed plaatsen we GEEN BLADKORVEN meer in Rosmalen. We werken op beeldkwaliteit. Dat wil zeggen dat we bij de aannemer aangeven hoe de buurt eruit moet zien. De aannemer bepaalt zelf hoe hij de werkzaamheden uitvoert om aan dit beeld te voldoen. In rest van ‘s-Hertogenbosch zijn we afgelopen jaren al gestart met deze nieuwe manier van werken. Ook hier worden geen bladkorven meer gebruikt. 

Waardevol voor de natuur

Daar waar het kan, laten we het blad bewust liggen. Dit doen we omdat de bladeren erg waardevol zijn voor de natuur. Ze bieden een schuil- en voedingsplaats voor insecten, vogels en kleine zoogdieren tijdens de koude maanden en beschermen planten tegen vorst. Ook levert bladcompost belangrijke voedingsstoffen voor planten.

Wat kunt u zelf doen?

Wij ruimen alleen de bladeren van bomen in de openbare ruimte. Leg hier geen eigen snoeiafval bij. Bladeren uit uw eigen tuin kunt u:

  • composteren en gebruiken als natuurlijke bemesting in uw de tuin;
  • gebruiken als winterdek, ter bescherming van uw planten tegen de kou;

in uw groene afvalcontainer gooien.

Vallende bladeren.pdf