Wijkraad Maliskamp inventariseert standpunten politieke partijen asfaltcentrale bedrijventerrein De Brand

De bewoners van Maliskamp en omliggende wijken maken zich zorgen over de mogelijke komst van een asfaltcentrale naar bedrijventerrein De Brand. Maliskamp ligt al op de kruising van de A2 en A59 waardoor de luchtkwaliteit onder druk staat. De luchtkwaliteit in Maliskamp komt met de mogelijke komst van een asfaltcentrale op De Brand verder in het gedrang. De Wijkraad Maliskamp ziet daarom liever dat (een nieuwe) asfaltcentrale op de huidige locatie blijft of verhuist naar een minder bebouwde en minder reeds belaste omgeving.

Sinds 2018 is steeds meer bekend geworden over de uitstoot van benzeen bij het recyclen van asfalt. Benzeen is nauwelijks te ruiken en afhankelijk van de blootstellingsduur en de concentratie een kankerverwekkende stof. De asfaltcentrale aan de Veemarktkade in ’s-Hertogenbosch is een van de asfaltcentrales waar meer uitstoot van benzeen is gemeten dan toegestaan. De gemeente startte daarom op 26 maart 2021 een handhavingstraject. Op dit moment onderzoekt de gemeente of de asfaltcentrale verplaatst kan worden naar bedrijventerrein De Brand. De nieuwe asfaltcentrale zou “schoner” moeten zijn maar de Wijkraad Maliskamp ziet liever dat (een nieuwe) asfaltcentrale op de locatie van de huidige asfaltcentrale komt of verhuist naar een minder bebouwde en voor wat betreft de luchtkwaliteit minder reeds belaste omgeving.

Omdat dit onderwerp in Maliskamp en omliggende wijken leeft heeft de Wijkraad Maliskamp in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgende week aan alle 17 politieke partijen die deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in ‘s‑Hertogenbosch naar hun standpunt gevraagd (voor of tegen) over de mogelijke plaatsing van de asfaltcentrale op bedrijventerrein De Brand.

Voor (niet tegen)* Tegen
Voor Den Bosch Volt
Rosmalens Belang Bossche Groenen
PvdA Partij voor de Dieren
Gewoon ge-DREVEN
VVD

* Alleen Voor Den Bosch heeft zonder toelichting als reactie gegeven voor de komst van de asfaltcentrale naar bedrijventerrein De Brand te zijn. Rosmalens Belang en de PvdA geven aan niet tegen de komst van een asfaltcentrale op bedrijventerrein De Brand te zijn, mits de nieuwe asfaltcentrale voldoet aan wet- en regelgeving.

Van D66, Groenlinks, CDA, SP, Leefbaar ’s-Hertogenbosch, Bosch Belang, PVV, 50plus en Forum voor Democratie is geen reactie ontvangen.