Wijkraad

Stichting de Wijkraad de Overlaet is opgericht in 1991. Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers uit de wijk. De wijkraad zet zich in voor de leefbaarheid in de wijk en organiseert regelmatig activiteiten voor wijkbewoners. Voorbeelden hiervan zijn de groensnoeidagen, de jaarlijkse kerstboomverbranding, etc.

De wijkraad behartigt de belangen van haar wijkbewoners. De wijkraad kan daartoe gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders (dit geldt overigens ook voor andere comité’s, platformen, belangengroeperingen etc.).

Heeft u ons iets te melden/vragen? Mail ons: info@wijkraaddeoverlaet.nl