Woonwijk De Overlaet

Woonwijk De Overlaet. Eind jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd ten noorden van Rosmalen. Centraal in de wijk ligt een heuvel met een monumentale linde erop. De boom is al ruim 250 jaar oud, de heuvel (motte) waarop die staat is een archeologisch monument. Hier zijn fundamenten aangetroffen van een klein kasteeltje uit circa 1400 dat ruim een eeuw later werd omgevormd tot klooster en de naam ‘Annenborch’ kreeg. In 1587 werd het klooster verwoest.

Bureau Croonen integreerde dit archeologisch monument in het stedenbouwkundig ontwerp voor de nieuw te bouwen woonwijk. Het werd een ori‘ntatiepunt in de wijk en had grote belevingswaarde en visuele kwaliteiten volgens de stedenbouwkundige.

De ronde kasteelheuvel met daarop de monumentale linde ligt centraal in het plangebied en wordt omsloten door een ring met woningen. Zichtlijnen vanuit de vier hoofdrichtingen zorgen ervoor dat de motte vanuit verschillende hoeken en van grote afstand al te zien is.

Ons archeologisch verleden is waardevol en kwetsbaar, daar moeten we goed voor zorgen.